Generalist in de Jeugdzorg

Mijn naam is Jeff Chapman. Ik ben een SKJ geregistreerd generalist binnen jeugdzorg.

Sinds 1988 ben ik onafgebroken werkzaam binnen de jeugdhulpverlening in diverse functies van de gehele keten (groeps- en individueel gericht). Van het gedwongen, de minder vrijblijvende kader tot de vrijwillige hulpverlening. Ik ben volledig gediplomeerd en/of gecertificeerd voor de specialistische sectoren;

-Jeugdbescherming/Jeugdreclassering

-Veilig Thuis, Front- en backoffice medewerker (advies en onderzoek)

-De Raad voor de Kinderbescherming (kernfunctionaris)

-Signs of Safety (getraind door Andrew Turnell)

-Een Taal erbij

-Gecertificeerd Kindbehartiger

en vele soorten methodieken.

Al deze ervaringen binnen de jeugdsector maken dat ik een coachende senior uitvoerder ben geworden, die ook kan leiding geven en projectmatig te werk kan gaan.

Mijn aanpak is helder, duidelijk en overzichtelijk. Ik ben rechtdoorzee en werk niet met verborgen agenda’s. Ik benoem wat ik zie en ervaar, waardoor mijn aanpak geen verassingen kent. Ik hou van een no nonsens aanpak, waarbij relativering en humor de boventoon voeren. Maar kan schakelen naar een serieuze benadering wanneer de situatie er om vraagt. Daarnaast ben ik meer dan vijftien jaar Brandweerman geweest en zie ik parallellen in snelle interventies, uitrukken, eventueel direct de brand blussen of uitbreiding voorkomen.

Mijn hele werkzame bestaan ben ik werkzaam in de jeugdzorg keten en heb ik een zeer ruime kennis van de sociale kaart, de diverse methodieken en team- professional coaching/werkbegeleiding/intervisie.

Mijn specialiteiten zijn Multi probleem gezinnen, jeugd begeleiding, Complexe scheidingen, Crisisinterventie’s, De√ęscaleren, gezinsanalyses. Dit alles ook binnen een gezins- en oplossingsgerichte aanpak aan jeugd en ouders met een licht verstandelijke beperking.

Sinds juli 2024 inzetbaar vanuit Bij Elkaar (www.bijelkaar.nu)